marți, 15 martie 2011

Valeria Boiculesi


Nu ştiu cine...

Nu ştiu cine poartă vina!
Poate iarba cu sulfina,
poate vântul,
poate zarea,
poate crângul cu cărarea,
poate toamna cu pelinul,
poate părul meu
ca vinul,
poate ochii tăi,
sau poate
şoapta mea pe jumatate ...

Tot ne căutam de-o vreme
mâinile
printre poeme –

ne strigăm,
să ne audă
paşii stinşi
sub nalba crudă ...

Numai cântecul ne-aduce
arşi de dor
la vreo răscruce,

numai inima ne-adună –
plopi de flacără
şi lună ...


Un comentariu: