marți, 1 martie 2011

Helen Dwyer


Absenţa

Ea a plecat în grabă, fericită -
Pentru totdeauna.
Curând el şi-a dat seama că absenţa ei
Era mai puternică decât fusese vreodată
prezenţa.
Camerele se umpleau încet cu gol
Şi tăcere mai răsunătoare decât orice sunet.
El a simţit primul junghi de dor.

Până şi parfumul ei dispăruse...

Absence

She left happily, in a hurry -
Leaving for life.
Soon he knew her absence
Was stronger than her presence
Had ever been.
Rooms slowlz filled with emptinnes
And silence louder than any sound.
He felt the first pain of missing her.

Even her perfume was gone...


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu