marți, 3 mai 2011

Petru Creţia


Trecutul

Prea multă culoare, muzică de fond, parfum
În ce numim trecut,
Prea mult pitoresc şi tânguire,
O dulce milă de sine,
Un iz tandru
Care vrea să umple lumea.
Prea mult conţinut al sinelui şi prea puţină formă a sa.

Mai aspră, mai curată fie căutarea, dobândirea şi pierderea lui,
Nimic nu rămâne din puterea clipelor,
Din pulsiunea lor violentă şi amorfă
Decât adevărul lor.
Nu tot ce se află în clipă se află şi în timp,
Nu tot ce trece rămâne în timpul mare
Ale cărui linii pure fără de amăgire şi greş
Străbat clipele şi sinele şi timpul.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu